The Pro-Yankee Divine

Shake Rattle And Roll

Gas i systemet

När man i ett värmesystem har gaser eller luft så behöver man ta till en avgasare som fungerar som en avluftare. luften som kan finnas i ett stängt system är inte alltid rent syre utan kan ibland vara andra gaser såsom metan eller butan. Dessa gaser, ifall systemet är stort, kan ibland innebära en explosionsrisk vid avgasning då man i dessa fall måste vidta åtgärder för att inte utsätta personalen eller systemet för risk. Detta kan då undvikas med ett sådant system som kallas för avgasare vilket fungerar mycket bra.